Ogłoszenie

Wójt Gminy Dragacz ogłasza ofertę na ,, Sprzedaż samochodu strażackiego marki Volkswagen Transporter T4 long”

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego :

Gmina Dragacz

Dragacz 7 A

86-134 Dragacz

NIP 5591005404

Tel. 52 33 249 69 wew. 146

 1. Przedmiot oferty :

 • Marka i typ pojazdu : Volkswagen Transporter T4 long

 • Nr rejestracyjny: CSW 9H98

 • Data produkcji :1993 r.

 • Nr identyfikacyjny pojazdu: WV2ZZZ70ZPH131694

 • Całkowity przebieg:256726

 • Liczba miejsc: 6

 • Samochód w bardzo dobrym stanie, zadbany, wymienione sprzęgło we wrześniu 2020 r..

 • Badanie techniczne ważne do: 05.08.2021 r.

 • Ubezpieczenie pojazdu do: 03.05.2021 r.

 1. Cena 7.000,00zł

 2. Miejsce , termin , sposób złożenia i otwarcia oferty :

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresowanej : Urząd Gminy Dragacz, Dragacz 7A ,86-134 Dragacz ,, OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO MARKI VOLKSWAGEN”. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dragacz lub przesłać pocztą. Otwarcie nastąpi w dniu 16.11.2020 r. o godzinie 10 :00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy p. nr 11. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Barbara Wiączek 531 474 082

Zbywający sprzeda pojazd oferentowi , którego cena będzie najwyższa.

W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowych cenach oferenci złożą dodatkową ofertę .

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta :

 • Imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmy ) i siedzibę oferenta

 • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty

 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy kupna sprzedaży

 1. Odrzucenie ofert, jeżeli :

Oferta złożona została po wyznaczonym terminie

 1. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:

Samochód będący przedmiotem oferty można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod adresem : OSP Wielkie Zajączkowo

Osoba do kontaktu w sprawie oglądania samochodu lub stanu technicznego: Pan Bogusław Michalski 669 629 333

 1. Termin odbioru samochodu : do 30.11.2020 r.

Opublikowano: 19 października 2020 08:35

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Ogłoszenie [31.5 KB]

Załącznik 1 [27.5 KB]

Załącznik 2 [28.5 KB]

Wyświetleń: 109

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.